Możliwość wykonania badań laboratoryjnych

Zadbaj o swoje zdrowie i twoich najbliższych.

Podstawowym profilem działalności Laboratorium jest dostarczanie wiarygodnych wyników, poprzez stałe podnoszenie jakości usług i unowocześnianie aparatury
analitycznej. Wyniki badań laboratoryjnych pozwoliły także wielu Pacjentom podjąć skuteczne działania w celu ochrony swojego zdrowia i życia.