Pomoc Psychologiczna

Badania psychologiczne osób starszych służą określeniu problemu z funkcjami poznawczymi przy użyciu odpowiednich testów psychologicznych, dostarczają dodatkowych informacji prowadzącemu lekarzowi specjaliście o stanie pacjenta. Najczęstsze choroby, w których występują problemy z psychiką :

osoby z alzheimerem
osoby z parkinsonem
osoby po udarach
osoby po wylewach
osoby po zawałach
osoby po operacjach
osoby z otępieniami
badanie pamięci wzrokowej
badanie pamięci słuchowej
badanie pozostałych funkcji intelektualnych typu:
koncentracja uwagi, pamięć trwała, koordynacja wzrokowo ? ruchowa,